Advokat Kumrije RusitiMail: kr@rusiti.no
Telefon: 2240 26 10
Mobil nr: 4009 7779

Rusiti ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2008 og har drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskap siden 2014.

Advokat Kumrije Rusiti har lang prosedyreerfaring og arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat) og utlendingsrett. Hun jobber også med saker innen barnevernsrett.

Språk: Albansk og engelsk

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.
Member of ECBA (European Criminal Board Association)