Advokat Petter Sørensen


Mail: petter@avt.no
Telefon: 22 40 26 10
Mobil nr: 97 56 77 50

Advokat Sørensen arbeider som skrankeadvokat primært straffesaker og sivile saker som barnevern, barnefordeling m.m. Han har også oppdrag innenfor begrensede forretningsjuridiske områder, samt forvaltningsrett, bolig og eiendomsrett m.m.

Advokat Petter Sørensen var i perioden 2001-2009 formann i Advokatforeningens utvalg i salær og retthjelpsspørsmål.

Advokat Petter Sørensen er født 05.04.60 i Oslo.

Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo våren 1987, og har kriminologi som spesialfag, samt boligrett som fordypningsfag.

I perioden 1987-1988 var han fullmektig for advokat Tore Eriksen som for det meste arbeidet med strafferett.

Fra høsten 1988 til våren 1990 arbeidet han som juridisk konsulent i Bærum Boligbyggelag, med ansvar for forretningsførselen av selskaper tilsluttet laget, herunder rådgivning til styrene, gjennomføring av generalforsamlinger/årsmøter, inkasso m.m. Ut over dette hadde han også ansvar for omgjøring av en rekke borettslag til selveier-selskaper, samt reseksjonering av boligsameie. Fra 90 - 91 var han engasjert i eiendomsavdelingen under advokat Georg Traheim d.y.

Fra våren 1991 har han arbeidet som selvstendig advokat, og samarbeidet med advokat Morten Kjensli frem til 2001.

Advokat Petter Sørensen er ansvarlig for driften av kontorfellesskapet.