Advokat Tor KjærvikMail: tor@avt.no
Telefon: 2240 26 10
Mobil nr: 93 21 72 63

Advokat Tor Kjærvik har hatt en rekke omtalte straffesaker, herunder Landåssaken, Orderudsaken, Benjaminsaken, sprengningen av Bandidos lokaler i Drammen, RP-saken, NOKAS-saken Vollheimsaken, m.fl.

Advokat Tor Kjærvik er utdannet i Oslo og tok juridisk embetseksamen våren 1978. Han var politifullmektig ved Romerike politikammer i perioden 1978-1982. I 1982 var han også konstituert politimester i Sør-Varanger. Han har hatt egen praksis siden 1982 og har samarbeidet med en rekke advokater, herunder advokat Fridtjof Feydt, Morten Kjensli m.fl.

Advokat Kjærvik har vært fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett siden 1994. Han fikk møterett for Høyesterett i 2002 etter å ha prosedert medvirkeransvaret i Orderudsaken.