Om oss

Vi driver alminnelig praksis med spesialitet innenfor strafferettsfeltet. Dette gjelder også bistand til ofre for kriminelle handlinger, som bistandsadvokater.

Innenfor disse områdene tar vi alle typer oppdrag, fra den minste overtredelse til de alvorlige og mer langvarige saker. Oppdragene omfatter både overgrepssaker, vold, ran, narkotika, økonomisk kriminalitet med videre. Ingen sak er for liten, for stor, eller for komplisert. Ta gjerne kontakt for en uforbindtlig samtale om din sak.

Som følge av vårt arbeid med barn og unge innenfor barnevernsområdet, har vi en spesiell kompetanse også overfor ungdomskriminelle.

Fellesskapet ble etablert av uavhengige, frittstående advokater etter at Oslo byrett og lagmannsretten flyttet til nye lokaler ved C. J. Hambros plass nr. 4. i 1995, på tomten der Line Grønnerøds pølsemakeri og kjøttvare forretning i sin tid lå.

Advokatfellesskapet har bestått av forskjellige advokater som har spesialisert seg innenfor strafferett. Det er i stor grad i skranken som prosessfullmektig for den private part i domstolen at advokatene har sitt daglige arbeide. Vi tar oppdrag i alle deler av landet.

Advokatene behersker også andre fagområder herunder barnerett, barnefordeling, barnevern, arverett, forvaltingsrett, forbrukerrett, bolig og eiendomsrett m.m.

Arbeidet for den svakestes rett, med fokus på de grunnleggende menneskerettigheter, står sentralt i vårt arbeid. Vi bestreber oss på å holde en høy etisk, og faglig standard.